FenLisesi

FenLisesi

FEN LİSESİ

Amaçlarımız ve Görevlerimiz

 • Matematik ve Fen bilimleri alanlarında Üstün yetenekli Öğrencilerin eğitimlerini sağlamak.
 • Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek düzeydeki bilim ve Fen adamları'nın yetiştirilmeleri için kaynaklık etmek.
 • Öğrencileri araştırmacılığa yöneltmek.
 • Yeni buluşlara meraklı öğrencileri çalışacakları ortam ve şartları hazırlamak.
 • Gelişen ve yeni teknolojileri kullanabilen yeni bilgiler üretebilen özgün projeler hazırlayabilen bilgi çağını yakalayacak bireyler yetiştirmek.
 • Diğer okullarımızın matematik ve fen programlarının günümüzün gerektirdiği yeniliğe kavuşturulmasına yardımcı olmak için bu amaçla yapılan çalışmalara laboratuarlık yapmak.
 • Mezunlarının en üst düzeyde performans göstermelerini sağlayarak yüksek öğretim programlarına yerleştirmek.
 • Öğretim süresi 4 (dört) yıldır.
 • Kız-Erkek karma ve gündüzlüdür.
 • Yabancı diller İngilizce ve Fransızcadır.
 • Fen Lisesi Yönetmeliği ile Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği aynen uygulanır.
 • Resmi Fen Liselerinde haftada 40 (kırk) saat ders yapılmaktadır.
 • Özel Yedi Bilim Fen Lisesinde Özel statülü olarak haftada 45 saatlik ders programı uygulanmaktadır.
 • Her Hafta sonu HBS ( Haftalık Birikim Sınavı ) Uygulanır.
 • Her Ay ABS ( Aylık Birikim Sınavı ) yapılır.
 • Fen Bilimleri ve Matematik derslerin ağırlığı 9.sınıflarda %50, 10. ve 11. sınıflarda %68, 12. sınıflarda %75 oranındadır.
 • Fen Bilimleri dersleri Laboratuar ortamında uygulamalı olarak yapılır.
 • Her ay düzenli olarak Türkiye genelindeki emsal okulların tamamında uygulanırcasına Performans Ölçme ve Değerlendirme Sınavları yapılır.
 • Ortaya çıkan sonuçlara göre hafta sonlarında akademik başarıyı artırıcı telafi ve takviye programı uygulanır.
 • Eğitsel etkinliklerle (sosyal-kültürel-sanatsal-sportif) öğrencilerin sosyal gelişimlerine ortam hazırlanır ve desteklenir.
 • En seçkin öğretim üyelerinden ve profesyonel eğitimcilerden oluşturulan Lider Öğretmenler ile öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi sağlanır.
 • Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup halinde Matematik ya da Fen Bilimleri derslerinin en az birinden özgün proje üretmesi zorunludur.
 • Öğrenciler ürettikleri özgün projelerle, yurt içi ve yurt dışında yapılan Bilimsel Projeler Yarışmalarına katılırlar.
 • Ayrıca her öğretim yılı mayıs ayında, yıl boyu hazırlanan, bilimsel projeler bir şenlik halinde, tüm kurumlara ve çevreye açık olarak sergilenir.
 • Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilir.