İzcilik Kulübü

İzcilik Kulübü

 

               İzcilik; gençleri doğa koşulları içinde sağlıklı, doğru, sağlam karakterli yetiştirmeyi, tam bir disiplin içinde toplumsal yaşama uyum sağlamalarını amaçlayan örgüttür. Okulumuzda da izcilerimiz belirli dönemlerde kamplar ve çalışmalar düzenleyerek faaliyetler göstermektedirler.

 

1-Öğrencilerimiz okulumuzda yapılan izcilik çalışmaları hakkında bilgi edinirler ve bunu arkadaşlarına anlatırlar.

 

2-Öğrencilerimiz izcilik hakkında arkadaşlarını bilinçlendirir ve çalışmalara katılmalarını sağlarlar.

 

3-Öğrencilerimiz belirli gün ve haftalarda yaptıkları çalışmaları (resim, oyun,şarkı vb.) sergiler.