Tarihçemiz

Tarihçemiz

         Yedi Bilim Koleji 2015 yılında Ömer Karatoprak, Ozan Kara, Ersin Özkanlı ve Ali Kaya tarafından kuruldu. Okulumuz kurulduğu ilk günden itibaren, Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda, Cumhuriyeti içtenlikle benimseyen, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı gençler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
         Bu yıl kuruluşunun 5. yılında toplam beş okula ulaşan Yedi Bilim Kolejleri ilkelerinden ödün vermeden eğitim öğretim hayatını sürdürmektedir. Okulumuz her geçen yıl başarılarına yenilerini eklemekte ve eğitimde kalite anlayışını daima daha ileriye taşımaktadır. Okulumuz eğitim dünyasında yaşanan gelişmeleri ve değişimleri yakından izleyerek çalışmalarını evrensel başarı kriterlerine göre programlamaktadır.