Yedi Bilim Fen Lisesi

Yedi Bilim Fen Lisesi

          Eğitim yalnızca bilginin aktarıldığı bir süreç değildir. Öğrencinin entelektüel ve sosyal gelişimini de etkileyen, kişiliğini biçimlendiren önemli bir olgudur. Merak eden, tartışan, sorgulayan, problem çözen, girişimci, sorumluluk alan, düşünme becerileri gelişmiş ve öz düzenleme yapabilen bireyler, yalnızca bilgi aktarmaya dayalı modellerle yetiştirilemez. Bu bilinçle hareket eden Yedi Bilim Fen Lisesi öğrencilerin liderlik ve yönetim becerilerini geliştiriyor ve onları dünya vatandaşlığına hazırlıyor.

 

          Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde artık okul müfredatları öğrencilere bilgi değil, beceri kazandırmaya yönelik geliştirilmektedir. Bu bilinçle Yedi Bilim Fen Lisesi eğitimine Proje modelli lise eğitimi ile öğrenciler bilimsel süreç becerileri kazanacak, böylece doğayı ve olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebileceklerdir. Öğrencilerimiz araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okur yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, işbirliği yapabilme becerileriyle donanmış olarak yetişerek dünyada akranlarıyla yaşadıkları yüzyılın gereklerine uygun şekilde yetişeceklerdir. Söz konusu bu 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra bilgiye ulaşma, girişimcilik ve disiplinler arası işbirliği becerilerini de geliştirerek kendi yeteneklerini hayata geçirme şansına sahip olacaklardır. Bu amaçla her bir öğrencimizi titizlikle değerlendirerek onların kişilik özellikleri ve yönelimleriyle öğrenme stillerini saptayarak onların ilgi ve yeteneklerine uygun projeler tasarlamaları ve uygulamaları hedeflenmektedir. Böylece daha önce dünyada çok az uygulaması görünen merak, ilgi, yetenek ile bilimsel projelerin aynı potada birleştirilmesi sağlanarak öğrencilerin öğrenme motivasyonları artırılacaktır.

 

         Yapılan bilimsel araştırmalara göre proje tabanlı öğrenme, problem çözme, araştırma, inceleme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, interdisipliner düşünme, seçme, planlama, yürütme (öz düzenleme), yaparak yaşayarak öğrenme, bilgiye ulaşma, teknolojiyi kullanma, iletişim gibi akademik başarıyı olumlu etkileyen beceriler kazandırmaktadır. Bunun yanı sıra işbirliği yapma, paylaşma, dayanışma, sorumluluk alma ve akran öğrenmesi gibi sosyal beceriler de proje tabanlı öğrenme modeliyle üst düzeyde gelişmektedir.

 

         Yedi Bilim Fen Lisesi olarak öğrencilerimizin bilişsel, sosyal gelişimlerini proje yöntemiyle destekleyerek onların bütünsel gelişimini sağlamayı hedefliyoruz.  Proje modelli lise eğitiminin başlangıcında kişilik ve öğrenme özelliklerini saptayıp kendi özelliklerine uygun projeler seçmeleri ve yapmaları sağlanarak öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya çıkartılacaktır. Yedi Bilim Fen Lisesi proje modelli lise eğitiminde öğrenciler proje yönetimi konusunda yetkin öğretmenlerinin danışmanlığında fen bilimleri alanında proje yapabilecekleri gibi matematik, sosyal bilimler, sanat ve dil, java-kodlama alanlarında da interdisipliner projeler yapabilir. Her öğrencimizin mezun oluncaya kadar ders projelerinin yanı sıra ulusal veya uluslararası bir projeye katılması hedeflenmektedir.

 

         Lise eğitimi öğrencinin kendini daha iyi tanıması, hedeflerini net bir biçimde tespit edip planlı bir şekilde ihtiyaçlarını belirleyerek amaca doğru ilerlemesi sürecidir.

 

         Okulumuzda 9. ve 10. sınıf tüm branş derslerinin alındığı ortak yıllardır. Öğrencilerimiz 11. sınıftan itibaren; mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken temel ve seçmeli dersleri seçer. Böylelikle bilinçli ve kendilerinden emin bir şekilde üniversiteye doğru yola çıkarlar. Öğrencilerimizin tercihleri esas alınarak uygulanan yaz stajları meslek seçimlerini belirlemede önemli bir rol oynar.

 

          Yedi Bilim Fen Lisesi, tüm öğrencilerini yurt içi ve yurt dışı üniversite kabul süreçlerine donanımlı bir şekilde hazırlamaktadır. Öğrencilerimiz akademik başarının yanı sıra; çok geniş bir yelpazedeki sosyal sorumluluk projelerine, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de yönlendirilmektedir.