Yedi Bilim Ortaokul

Yedi Bilim Ortaokul

            Eğitim-Öğretim sürecinin temel geçiş dönemini kapsayan ilköğretimin ikinci kademesi olan Ortaokul bölümümüzü öğrencilerimiz için tüm detayları düşenerek tasarladık.

 

            Yedibilim Ortaokulu öğrencilerimizin sağlıklı bir gelişim göstermeleri amacıyla edindirilmesi planlanan hedefleri doğrudan akademik başarının sağlanması ile ilişkilendirerek, bu süreci birlikte değerlendiririz

 

           Ortaokul bölümünde öğrencilerin Matematik, Fen Bilgisi, Yabancı Dil ve Sosyal Bilgiler derslerinde edinecekleri temel öğrenmeler, lise dönemine gelindiğinde oluşturulacak yeni öğrenmelere sağlıklı bir zemin oluşturacaktır. Bu yüzden ortaokulda akademik alanda yaşanacak başarısızlıkların ilerleyen eğitim süreçlerinde zor telafi edilebileceği gerçeği bizim tarafımızdan sürecin doğru yönetilmesi konusunda bizleri daha da hassas davranmaya itmektedir.

 

  • Seviye Sınıfları
  • Düzenli Öğrenme Süreci Kontrolü 
  • Yabancı dil geliştirilmesi 
  • Veliler ile sıkı bir işbirliği

 

SEVİYE SINIFLARI

Okulumuzda LGS öğrencileri her hafta uygulanan uygulanan HBS (Haftalık Birikim Sınavı) ve  aylık uygulanan ABS (Aylık Birikim Sınavı) sonuçlarına göre gruplandırılır ve pozitif rekabet ortamının sağlandığı homojen sınıflarda eğitim alırlar. 

 

DÜZENLİ ÖĞRENME SÜRECİ KONTROLÜ

Okullarımızda periyodik olarak uygulanan tarama ve deneme sınavları ile öğrenme sürecinin kontrolü sağlanıp, eksikler tespit edilirkendiğer bir taraftan Öğrenci takip birimi ile bireysel öğrenme farklılıkları göz önünde bulundurularak, acil eylem planlarının oluşturulması uygulanır.

Okullarımızda günlük uygulanan ödev takip saatleriyle öğrencinin bireysel çalışma alanlarının öğretmen kontrolünde geliştirilir. Hafta içi alınan etütler ve hafta sonu yapılan etkinlik çalışmaları ile de üzerinden yapılacak tekrarlarla eksik öğrenmeler giderilmiş olur.


YABANCI DİL GELİŞTİRİLMESİ

Ortaokul sınıflarımızda öğrencilerimize pek çok olanak sağlanmaktadır. Yabancı Dillerini özgüvenle kullanmaları sağlanana öğrenciler Uluslararası sınavlara yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ekstra yabancı dil olarak da öğrencilerimize Fransızca eğitimi verilmektedir.

 

VELİLER İLE SIKI BİR İŞBİRLİĞİ

Öğretmenlerimiz , okul takip sistemindende destek alarak öğrencinin gelişimini yakından takip eder ve rutin öğretmen toplantısının yanı sıra veliler ile düzenli birebir görüşmelerini yaparlar.