KAYIT EVRAKLARI

İletişim için yedibilim@gmail.com
0(242) 522 2207

OKUL SAATLERİ

Pts-Cum 9:00 - 18:00
Cts - 9:00 - 16:00
Pazar - Randevulu görüşmeler

Yedi Bilim İnternational Kindergarden

Çocukların zihinsel ve kişilik gelişiminin %70’i 0-6 yaş arasında tamamlanmaktadır. Çocuğun temel bilgi, beceri ve alışkanlıklarının bu erken dönemde kazanılması, zihinsel yeteneklerinin hızlı bir biçimde gelişip biçimlenmesi ve gelişimine ait ilk temellerin bu dönemde atılması nedeniyle 0-6 yaş dönemi büyük öneme sahiptir.

İnsan yaşamında bu kadar önemli bir yeri olan bu dönemin en iyi biçimde değerlendirilmesi nitelikli bir okul öncesi eğitimde gerçekleştirilebilir.

Yedi Bilim Anaokulu okul öncesi eğitim programı çocukların bilişsel, duygusal, sosyal, dil, psikomotor ve öz bakım alanlarında desteklenmesini, öğrenme, merak etme, araştırma, problem çözme alanlarında geliştirilmesini hedefleyen bir programdır.

Çoklu Zeka Eğitim Sistemi, Montessori Yaklaşımı, Etkin Öğrenme Yöntemi, GEMS Fen ve Matematik Programı ve Milli Eğitim Müfredatlarının hepsinin harmanlandığı ve de çocuklarımıza uyarlandığı özel bir eğitim programıdır.Yedi Bilim Anaokulu;

Öğrenci ve velilerimizin eğitim hayatına ve Yedi Bilim ailesine ‘’merhaba’’ dedikleri bir yer olmasından dolayı özeldir.

Türkçe Dil Etkinliği: Öğrencilerimizin kelime haznelerini geliştirmeleri, kendilerini ifade etme becerisi ve buna bağlı olarak topluluk önünde kendini ifade etme özgüvenini kazanmaları, hayal güçlerini geliştirmeleri, görsel materyallerin yorumlanması aracılığıyla gördüğünü/dinlediğini anlama ve yorumlama becerisine sahip olmaları amaçlamaktadır.

 • Ayda 1 kütüphane ziyareti
 • Farklı kültürlere ait hikâye kitaplarının okunması ve incelenmesi
 • Her temada farklı bir ülkenin ve o ülkeye ait özelliklerin incelenmesi
 • Hikâye ve cümle tamamlama çalışmaları
 • İnteraktif hikâyeler ile kavram öğretimi
 • Görsel yorumlama çalışmaları (okuduğunu anlama becerisine temel oluşturması amacıyla)
 • Görseller üzerinden olay sıralama ve hikâye oluşturma çalışmaları vb.

Bilişsel Etkinlik: Öğrencilerimizin uzun yıllar sürecek eğitim-öğretim yaşantılarına sağlam bir temel oluşturmak amacıyla temel matematik becerilerini kazanmaları, dikkat sürelerini arttırmaları, kalem kontrollerini geliştirmeleri, günlük hayatlarında sıkça karşılaşacakları kavramları öğrenmeleri, problem durumlarına çözüm üretebilmeleri, neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri amaçlanmaktadır.

 • Akıl oyunları (sudoku, tangram, tic-tac-toe vb.)
 • Dikkat Çalışmaları (fark bulma, eşleştirme, görsel ayırt etme, gizli öğeyi bulma vb.)
 • Matematik Çalışmaları (sayı/renk/şekil bilgisi, simetri, örüntü, sıralama, karşılaştırma, gruplama vb.)
 • Çizgi Çalışmaları
 • Kavram Çalışmaları

Sanat Etkinliği: Öğrencilerimizin sadece kağıt ve boya kalemleri kullanarak resim yapmaları değil, farklı sanat kolları ve dalları olduğunun ayrımına varmaları, farklı materyaller kullanmaları, farklı sanatçıları tanımaları, dünyaca ünlü eserleri kendilerine göre tekrar yorumlamaları amaçlanmaktadır. SCAMPER Tekniği ile Materyal Geliştirme derslerinde de sadece yapıştırıcı, makas ve atık materyaller kullanılarak farklı ürünler ortaya çıkarılması, busayede çevre bilincinin ve yaratıcı düşünmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 • SCAMPER Tekniği ile Materyal Geliştirme
 • Farklı ülkelerden farklı sanatçıları tanıma ve eserlerini yorumlama çalışmaları
 • Türkçe etkinlikleri ile bütünleştirilmiş kitap afişi hazırlama çalışmaları
 • Farklı teknik ve malzemeler kullanarak boyama çalışmaları

Oyun Etkinliği: Öğrencilerimizin paylaşma, kurallı oyun oynama ve oyunun kurallarına uyma, gerektiğinde lider gerektiğinde katılımcı rolünde olma, grup oyunlarına katılarak bütünün parçası olduğunu hissetme, gerektiğinde yalnız başına oynayabilme, yardımlaşma, oyun kurma özelliklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

 • Serbest oyun (Öğrenme merkezi/oyun parkı)
 • Oyuncak günü (evden oyuncak getirilerek paylaşma duygusunun pekiştirilmesi)
 • Puzzle günü

Fen ve Doğa Etkinliği: Öğrencilerimizin merak etme, yaparak/yaşayarak öğrenme, sorgulama, farklı araç gereçleri tanıma ve kullanma (mikroskop, büyüteç, yer küre, dürbün vb.) özelliklerini geliştirmeleri, bilim insanlarının hayatlarını ve buluşlarını tanımaları amaçlanmaktadır.

 • Laboratuvar etkinlikleri
 • Fen-doğa etkinlikleri
 • STEM etkinlikleri
 • Mutfak etkinlikleri
 • Bilim insanlarını tanıma çalışmaları

Ritim Eğitimi: Öğrencilerimizin bedensel gelişimlerini ve motor becerilerini destekleyecekleri; dokunmaya, keşfetmeye, çeşitli yollarla sesler çıkarabilmeye yönelik materyaller kullanabilecekleri, bedensel olarak müziği dışa vurabilecekleri etkinlikler planlanmaktadır.

 • Ritim (orff) etkinlikleri

ÖN KAYIT / GÖRÜŞME FORMU

Formu doldurun, sizi arayıp bilgi verelim

YUKARI