KAYIT EVRAKLARI

İletişim için yedibilim@gmail.com
0(242) 522 2207

OKUL SAATLERİ

Pts-Cum 9:00 - 18:00
Cts - 9:00 - 16:00
Pazar - Randevulu görüşmeler

Yedi Bilim'de Öğrenci

Eğitim felsefemizin özünü oluşturan ‘Her öğrenci farklı bir değerdir’ anlayışına uygun olarak öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak, öğretim metot ve materyalleri farklı öğrenme stili ve zeka alanlarına göre planlanır. Bilgiyi doğrudan aktarmak yerine kaynağa ulaşmada rehberlik eden öğretmenlerle, öğrencinin merkezde olduğu ve öğretim sürecine etkin bir katılım sağladığı ders ve etkinlik ortamının oluşması sağlanır. Okulumuzda okuyan öğrenciler,

 • Atatürk ilke ve inkilaplarını benimsemiş,
 • İnsan hak ve özgürlüğüne saygılı,
 • Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip,
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • Çevreye duyarlı,
 • Anadilini etkin kullanabilen,
 • En az bir dilde kendini ifade edebilen,
 • Çalışma disiplinine sahip,
 • Dürüst, onurlu ve ahlaklı,
 • Yaratıcı düşünce yeteneğine sahip,
 • Estetik duygusu gelişmiş,
 • Okuma alışkanlığı kazanmış,
 • Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Sporu yaşamın bir parçası olarak gören,
 • Sanata, sanatçıya saygılı,
 • Öğrendiklerini hayatta uygulayabilen,
 • Kendi kültürüne yabancı olmayan,
 • Evrensel değerlere ve kültürlere saygılı olan,
 • Kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu alan,
 • Hedef belirleyen ve bu yolda ilerleyen,
 • Bilimsel araştırma ve becerileri kazanmış,
 • Kendine güvenli, cesaretli ve iletişim becerisi yüksek,

ve hoşgörülü, olarak yetişir.

ÖN KAYIT / GÖRÜŞME FORMU

Formu doldurun, sizi arayıp bilgi verelim

YUKARI